พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเทคโลโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ลำดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ 2 มีนาคม 2566